Duurzaamheid = rechtvaardigheid

Duurzaamheid is al lang een modewoord en verliest daardoor helaas aan waarde. Wanneer een product of dienst ook maar iets minder verspillend is dan gelijkwaardige artikelen heeft het al de neiging om ‘duurzaam’ genoemd te worden.
Wikipedia legt duurzaamheid uit met ‘bestendig of lang meegaand‘. Dat zou in de brede zin van het woord het uitgangspunt moeten zijn.

De effecten die niet duurzame productie en goederen tot gevolg hebben zijn helaas voor veel mensen een ver van hun bed show. Wat je niet ziet is er ook niet. Toch worden het milieu en veel van onze medemensen al hard geraakt door de niet duurzame manier waarop de meeste economieën in elkaar zitten. Ook ik ben daar nog steeds schuldig aan, maar ik probeer mijn gedrag wel verder aan te passen.

Natuurlijk is het idealistisch om te denken dat bedrijven voor duurzaamheid zouden kiezen zonder het winstoogmerk te verliezen, daarom is het vooral de afnemer/consument die bepaald hoe en wat er geproduceerd wordt. Elke extra bewuste consument is daarom voor bedrijven een reden om ook bewuster om te gaan met de aarde en haar bewoners.

Duurzaamheid is rechtvaardigheid en leidt een betere toekomst.

Leef bewust en geniet van de aarde!

Verslagje zonnepanelen installeren

Begin maart dit jaar (2012) heb ik samen met mijn broer een set zonnepanelen op het huis van hem en zijn vrouw geïnstalleerd. Het betrof een set van 4 zonnepanelen van elk 185 Wp (740 Wp in totaal).
We hebben de set op een grote dakkapel geinstalleerd en deze
zo gepositioneerd dat ze naar het zuiden gericht zijn. Het leek ons om een paar redenen slimmer de zonnepanelen in portret stand te plaatsen. Om ervoor te zorgen dat de winddruk ondanks die opstelling niet te groot zou kunnen worden,
is de hoek van de zonnepanelen verkleind. Voor het verzwaren van het systeem hebben we gewone stoeptegels gebruikt. Deze tegels waren echter niet allemaal even dik.
(Let op, de foto toont niet het totaal aantal stenen dat we gebruikt hebben, want zoveel stenen als op de foto te zien zijn is niet voldoende om de installatie te beschermen tegen stormwinden.)

We wilden uiteraard wel een goed beeld hebben van het gewicht van deze stoeptegels en daarom hebben we de tegels allemaal nagewogen.


De installatie draait inmiddels al een tijdje.
Er is nog geen monitoring systeem op aangesloten, maar dat wordt overwogen. Behalve dat het leuk is om de opbrengst te monitoren, levert het in de praktijk vaak ook een hogere opbrengst op. Deze hogere opbrengst wordt veroorzaakt doordat je eventuele schaduw- of aansluit problemen veel sneller terug kunt zien en dus ook oplossen. Dat dit geen overbodige luxe is blijkt uit een recent onderzoek . Na onze installatie in 2009 had ook ik een makkelijk te herstellen mankement ontdekt. Dit mankement verlaagde de opbrengst met ca. 20 procent maar was al snel hersteld.

Collectief inkopen zonnepanelen?

Sinds 11 november 2010 is er een nieuw fenomeen in de Nederlandse solarbranche. Collectief inkopen van zonnepanelen. Wij willen zon begon toen op de dag van de duurzaamheid een inkoopactie. Dit was volgens mij voor deze stichting een groot succes. Veel mensen namen deel aan deze inkoopactie. Wij willen zon start inmiddels geen nieuwe inkoopacties meer op, maar er zijn vele andere organisaties in Nederland die dit initiatief ook opgepakt hebben. De lijst is inmiddels te groot om hem hier op te nemen. Moeten we nu blij zijn met deze inkoopacties?

Voordelen inkoopacties
Een aantal voordelen van deze collectieve inkoopacties ligt natuurlijk voor de hand. Vanwege de bundeling van aanvragen kan makkelijk een lage prijs afgedongen worden bij de fabrikanten en degene die de inkoopactie organiseert heeft vaak ook meer mogelijkheden om alles te begeleiden en juridische kracht bij probleemgevallen en/of garantiegevallen.

Nadelen
Er zitten naar mijn mening ook nadelen aan deze inkoopacties. De aangeboden pakketten zijn redelijk algemeen en daar valt meestal niet van af te wijken. Er kunnen echter meerdere redenen zijn waarbij de klant toch beter af zou zijn met een ander pakket. Daarnaast kan de grote massa deelnemers in korte tijd ervoor zorgen dat wachttijden groot worden en zit de leverancier in veel gevallen niet om de hoek. Dit laatste geld vooral voor de eerste collectieve inkoopacties. Op dit ogenblik zijn er ook veel lokale inkoopacties die op dat punt juist interessant kunnen zijn.

dus
Ikzelf heb destijds niet meegedaan aan het collectief inkopen van zonnepanelen, gewoonweg omdat dat toen niet georganiseerd werd. Het is het overwegen waard, maar bedenk dat het zelf zaken doen met een zonnepanelen bedrijf ook handig kan zijn en niet duur hoeft te zijn.

Zonnepanelen, die zijn toch duur?

Het valt op dat zonnepanelen de laatste tijd populairder geworden zijn. Dat heeft voor een groot deel te maken met de sterke prijsdaling. Een aantal organisaties voeden het enthousiasme nog eens met inkoopacties.

Ook persoonlijk krijg ik steeds vragen over zonnepanelen. Een van de meest gestelde vragen is hoeveel dat nou kost en hoe lang het duurt voor ze terugverdiend zijn.

Totale kosten
Om met het kostenplaatje te beginnen. Dat is eigenlijk heel simpel. Je kan zelf een budget bepalen en aan de hand van je budget kijken hoeveel zonnepanelen je ervoor kunt kopen. Op dit ogenblik is het al mogelijk een klein, maar compleet pakket te kopen voor minder dan 1000 Euro. Voor zo’n bedrag heeft je systeem een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 500 Wattpiek. Het totale piekvermogen zegt niet perse iets over de oppervlakte van het systeem. Dat laatste heeft vooral met de gebruikte cellen te maken.
Uiteraard is het wel lonend om een groter pakket te kopen, want daarmee daalt de prijs per Wattpiek enigszins.

Terugverdientijd
Om maar meteen te beginnen, ik vind dat eigenlijk een vervelend woord want voor de meeste producten bepaal je niet hoe lang het duurt voordat je ze terugverdient hebt. Het milieu is eigenlijk meteen al winnaar en dat wordt in de terugverdientijd berekening helemaal weggelaten. Maar goed, ook ik was realistisch. Je wilt toch ook een beetje weten of de aanschaf financieel verantwoord is.
Globaal genomen levert 1 Wattpiek (zuid gericht) in Nederland 1 kWh per jaar op (). De prijs van een kWh is nu ongeveer 23 cent en de prijs voor een Wattpiek is ongeveer 2 Euro. Zo bezien is de terugverdientijd zonder rente dus grofweg 2,00/0,23 = 8,7 jaar. Ik ga er persoonlijk vanuit dat de energieprijs de komende jaren nog wel wat zal stijgen en dat zal daarom gunstig uit moeten pakken.
Wanneer je kijkt naar de CO2 terugverdientijd, dan bedraagt deze in Nederland ongeveer 3 jaar. Met de CO2 terugverdientijd bedoel ik de tijd die nodig is om de CO2 te ‘compenseren’ die in de gehele productieketen vrijgekomen is.
Zonnepanelen zijn technisch gezien ook duurzaam want men gaat er in het algemeen vanuit dat de levensduur 30-40 jaar zal zijn. 30 a 40 jaar geleden waren er nog niet veel zonnepanelen, maar ik ken voorbeelden van zulke oude systemen en deze werken meestal nog perfect.

Investeren in zonnepanelen zonder subsidie loont dus gewoon al. En dat is op veel plekken ook al te zien. De volgende keer ga ik in op het collectief inkopen van zonnepanelen. Een dergelijke actie loopt ondertussen ook in onze gemeente (Overbetuwe).

CO2 kringloop ontrafeld

Natuurlijk
CO2 heeft een wat nare bijsmaak gekregen. Door de berichtgeving rond de CO2 opslag van gas in Barendrecht zou je als leek kunnen denken dat CO2 puur gif is wat je absoluut niet binnen moet krijgen.
Eigenlijk is CO2 een normaal gas wat menigeen soms graag binnenkrijgt bij een glaasje fris. Cola zonder koolzuur vind ik namelijk niet te drinken.
co2kringloopCO2 hoort ook gewoon in de atmosfeer thuis. Zonder CO2 geen plantengroei en zonder plantengroei vrijwel geen ander leven. Planten nemen tijdens de fotosynthese namelijk CO2 op en zitten dit om in koolstof en zuurstof. (zie plaatje) De zuurstof wordt weer vrijgegeven en de koolstof wordt gebruikt om plantmateriaal mee te maken.
Wanneer de planten sterven en verteerd worden wordt, de koolstof d.m.v. zuurstof weer omgezet in CO2. Verbranding d.m.v. een vuur is dus niet noodzakelijk om de CO2 weer vrij te laten komen.

seizoenen
co2_trend_mlo In verband met de klimaatverandering wordt de CO2 concentratie goed in de gaten gehouden. De bekendste plek waarop deze concentratie gemeten wordt is de Mauna Loa op Hawaii. Deze metingen worden als representatief geacht omdat ze gemeten worden ver van de grote industriegebieden op aarde. Uit deze metingen is duidelijk de gestage stijging van de CO2 concentratie terug te halen. Jaarlijks stijgt de concentratie met ongeveer 1 tot 2 deeltjes per miljoen. In de grafiek is ook heel duidelijk een jaarlijkste gang terug te vinden. Deze jaarlijkse gang wordt veroorzaakt door de seizoenen. In de lente en het voorjaar neemt de hoeveelheid plantaardige massa op het noordelijk halfrond snel toe. Deze planten hebben dus CO2 opgenomen om te kunnen groeien. In de herfst beginnen veel eenjarige planten af te sterven en laten bomen in de gematigde gebieden van het noorden hun bladeren vallen. Ook die bladeren worden verteerd waardoor er in korte tijd veel CO2 vrijkomt.
Omdat verreweg de meeste gematigde gebieden op het noordelijk halfrond liggen overheerst die trend en is de trend veroorzaakt door gematigde gebieden van het zuidelijk halfrond nauwelijks terug te zien.

Nihil?
Sommigen zeggen dat de menselijke inbreng van CO2 in de hele CO2 cyclus nihil is en dus uiteindelijk vrijwel geen invloed kan hebben op de CO2 concentratie. Het is inderdaad zo dat de natuur jaarlijks zoveel meer plantaardig materiaal afbreekt en opneemt dat van veel grotere orde is dan wat de mens toevoegt. Het grote verschil is echter dat de mens CO2 in de kringloop brengt dat al tijden diep onder de grond opgeborgen lag in de vorm van fossiele brandstoffen. Deze extra toegevoegde CO2 (verbrande koolstof) zorgt ervoor dat de gemiddelde CO2 concentratie gestaag op blijft lopen. Dit is zoals eerder genoemd ook uit de toegevoegde grafiek af te leiden. Het zal niet zo lang meer duren voordat de concentratie de 400 ppm zal overschrijden. Het getal ’400′ blijft natuurlijk maar een getal, maar we passeren daarmee dan wel een symbolische grens. De wetenschap is echter bang dat er een ‘point of no return’ bestaat dat langzamerhand ook steeds dichterbij komt.

Giftig
Mauna Loa waarnemingsstationMaar hoe zit het dan met die plannen voor CO2 opslag in Barendrecht. Daar wordt toch gesteld dat CO2 giftig is?
Het is inderdaad waar dat CO2 giftig kan zijn. Bij zeer hoge concentraties is CO2 giftig. Over het algemeen wordt gesteld dat bij een concentratie van 80000 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes) CO2 dodelijk kan zijn. Maar al eerder treden lichamelijke klachten op:

 • 390 ppm huidige concentratie in de atmosfeer
 • 750 ppm binnenlucht
 • 2000 ppm slecht geventileerde ruimte, gapen
 • 50.000 ppm concentratie leidt uiteindelijk tot bewusteloosheid
 • 80.000 dodelijk binnen 30 minuten tot een uur
 • 200.000 ppm dodelijk binnen enkele minuten
 • De angst over de voorgestelde CO2 opslag bij Barendrecht is dat de opgeslagen CO2 in een korte tijd kan ontsnappen zodat de concentraties vlakbij oplopen tot dodelijke waarden.

  En…?
  Iedereen kan ertoe bijdragen dat de stijging van de CO2 concentratie afremt of zelfs een halt toegeroepen wordt. Jij ook!

  Als je van brandend hout houdt

  De herfst was al even aan de gang, maar nu is het ook echt een stuk kouder geworden en de eerste nachtvorst ligt ook al achter ons. Het valt niet altijd even mee om afscheid te nemen van de zomer, maar dankzij de houtkachel is het wel gezellig in huis.

  Openhaardopenhaard
  Toen we net in ons huidige huis kwamen wonen zat er nog geen houtkachel in het huis. Wel een openhaard. Wij waren nog leken op dat gebied en dachten de kamer daar lekker warm mee te kunnen stoken. Op het eerste gezicht lijkt dat ook wel te werken, maar in werkelijkheid geeft een openhaard alleen maar warmte als je dicht in de buurt van de haard zit. Netto verwijnt de warmte juist via de schoorsteen. Een open haard is een (het woord zegt het al) open systeem.
  Na een tijdje kwamen wij daar achter. Al snel besloten we de open haard daarom te vervangen door een houtkachel. Een houtkachel levert juist wel warmte en de moderne houtkachels zijn ook erg efficient en -mits met droog hout gestookt- schoon.

  Houtkachel
  De benedenverdieping werd heerlijk warm en de kachel brandde ook veel beter dan de openhaard. Omdat een houtkachel een (bijna) gesloten systeem is verdwijnt veel minder lucht door de schoorsteen. Toch besloten we de kachel na een aantal jaren weer te vervangen.

  CV-houtkachelCV Houtkachel
  Onze houtkachel was zeker niet kapot. Hij deed het nog prima en ik denk dat degene aan wie we hem verkocht hebben er nog steeds veel plezier aan heeft. We hadden gehoord over CV houtkachels. Dat zijn houtkachels waarin een warmtewisselaar zit. Het CV water wordt door middel van een CV pomp door de warmtewisselaar gepompt. Het opgewarmde water zorgt ervoor dat de kachelwarmte ook op de eerste- en tweede verdieping van ons huis benut wordt. Toen we besloten hadden een dergelijke kachel te aan te schaffen kwamen we er wel achter dat je niet de eerste de beste CV houtkachel moet kopen. Er zijn genoeg goedkope CV houtkachels te vinden, maar de veiligheid en duurzaamheid van die kachels laat waarschijnlijk nogal te wensen over.

  Veiligheid
  Veiligheid is bij CV houtkachels zeker een issue. Het is belangrijk dat een CV houtkachel door een ervaren installateur geïnstalleerd wordt en er veiligheidsmechanismen op zitten die voorkomen dat de temperatuur van het water te ver oploopt. Je hebt namelijk te maken met een potentiele stoomketel. Op onze CV houtkachel zit dan ook een overdrukklep en een extra aanvoer voor koud water. Dit alles hoort uiteraard ook te functioneren wanneer de stroom uitgevallen is.

  Duurzaam?
  Sommige stellen de vraag; zo’n kachel is toch helemaal niet duurzaam? Je verbrand iets en er komt rook en CO2 bij vrij. CO2 is toch dat broeikasgas?
  Ja, er komt inderdaad CO2 bij vrij, maar toch is het CO2 neutraal. Want het CO2 dat vrijkomt is precies dezelfde hoeveelheid die de boom gebruikt heeft om het hout te vormen. Wanneer die tak weer aangroeit, of er een nieuwe boom aangeplant wordt, wordt de vrijgekomen CO2 als het ware weer opgenomen. De CO2 die vrijkomt zat dus al in de kringloop. Bovendien was de CO2 ook vrijgekomen wanneer het hout op de bodem van het bos weg zou rotten.
  Bij fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardolie is dat niet zo. Dat was koolstof dat veilig opgeborgen zat onder de aarde. Wanneer we het niet afgegraven of opgepompt hadden, was die koolstof niet omgezet in CO2. ik ben het ermee eens dat er nog wel fijnstof bij vrijkomt wat anders niet was vrijgekomen. Maar, de techniek van de moderne houtkachels zorgt er wel voor dat de uitstoot van fijnstof en eventueel andere stoffen miniem is.

  Toevalstreffer

  Zaterdag 25 september was het dan zo ver. De laatste dag van ons eerste zonnepanelen jaar. Het was een interessant jaar, want je ontdekt wat de zonnepanelen aankunnen en krijgt geleidelijk een beeld van de prestaties van het systeem.

  Polarisatie
  We begonnen in 2009 uiteraard met de herfst en de productie verliep prima. In de winter vond ik de produktie in verhouding echter wat tegen vallen en in februari werd ik daardoor wat wantrouwig. Wat bleek, de aardingskabel was nog niet aangesloten en dat is voor deze hoogrendement zonnepanelen wel belangrijk. Zonder die kabel treed er geleidelijk een polariserend effect op wat de prestaties niet ten goede komt. Aarding van de panelen zorgt ervoor dat er op de panelen geen statische lading opgebouwd kan worden.

  Nadat we die kabel begin maart alsnog aangesloten hadden (10 minuten werk) kwam de productie snel op stoom.

  Op dreef
  Uiteindelijk kwam ons Westzuidwest georiënteerde systeem zelfs met regelmaat in de top 20 van de Nederlandse Sonnenertrag.eu site terecht en presteerde het systeem maand na maand boven onze verwachting. De achterstand die we vanwege de polarisatie gekregen hadden werd snel goedgemaakt en afgelopen zaterdag had het systeem bijna 200 kWu(8%) boven verwachting gepresteerd. Geweldig!

  0,5 kWu
  Maar het mooiste moest eigenlijk nog komen. We zijn er vorig jaar vanuit gegaan dat we nog steeds een klein netto verbruik zouden hebben. In de zomer begon het er steeds meer op te lijken dat we wel heel dicht bij
  de 0 kWu jaar op jaar uit zouden kunnen komen. En……dat lukte inderdaad. Sterker nog, we kwamen een minimale 0,5 kWu negatief uit, heel toevallig dat het zo dicht bij een 0 verbruik zit (0,021 % eronder). We zullen zien hoe we volgend jaar uitkomen. Hopelijk zijn we dan wat overtuigender stroomleverancier.

  Zonnepanelen, de beste stuurlui staan aan wal!

  Beeldvorming
  De laatste tijd kom ik af en toe berichten (tweets) tegen van mensen die zich kritisch uitlaten over zonnepanelen. Zo geeft @anaspiesong bijvoorbeeld aan zeer te betwijfelen of zonnepanelen installateurs zelf wel geinvesteerd hebben in zonnepanelen op hun dak of twittert VVD Amsterdam Oost dat zonnepanelen een linkse hobby is. Daarnaast zijn op het internet legio (semi) wetenschappelijke artikelen te vinden waarin aangegeven wordt dat de ‘terugverdientijd’ van zonnepanelen gelijk aan- of langer is dan een mensenleven. Als geinteresseerde leek wordt je hierdoor natuurlijk snel afgeschrikt.
  Tegelijkertijd zijn er uiteraard ook positieve berichten te vinden, maar wat is waar. Met al die verschillende verhalen moet je als leek wel lef hebben om zomaar zonnepanelen aan te schaffen.

  Praktijk
  Ons huis is inmiddels ongeveer 1 jaar voorzien van zonnepanelen. Ook wij hebben vantevoren erg staan twijfelen of het nou wel zo’n goed idee was om in zonnepanelen te investeren. Ik heb me voor de aanschaf daarom ook lang bezig gehouden met uitzoekwerk. Ik wilde wel weten waar ik aan toe was. 26 september 2009 was het dan zo ver. Een zak geld wisselde van eigenaar en de 2,640 kWp aan zonnepanelen (3×4,5m voor de leek) verscheen op ons dak. De eerste periode was het natuurlijk spannend. Doen die dingen wat we verwachten of valt de opbrengst tegen. Wat bleek, ze werken beter dan we vantevoren ingeschat hadden en het is ook nog eens hardstikke leuk. ik herinner me nog goed de eerste keer koffie zetten en dan constateren dat de electriciteitsmeter nog steeds terugdraaid (dag 1).
  Het onderhoud van de zonnepanelen is eigenlijk nul. Een enkeling vindt het nodig de zonnepanelen eens in de zoveel tijd schoon te maken, maar eigenlijk zijn ze (in het regenachtige Nederland) zelfreinigend. Het vuil dat er op terecht komt spoelt vroeg of laat weg.

  Investering
  Zo ongeveer de eerste vraag die je krijgt is uiteraard hoe lang het wel niet duurt voor die zonnepanelen terugverdiend zijn. Wij hebben onze zonnepanelen in 2009 aangeschaft. Op dat moment moest de echte prijzendaling nog beginnen dus was de prijs nog relatief hoog. (EUR 4,30 voor een Wattpiek). Omdat wij ingeloot zijn bij de SDE verdienen wij de zonnepanelen toch nog in 11 of 12 jaar terug dachten we. Nu we 1 jaar verder zijn verwachten we er slechts 9 of 10 jaar over te moeten doen. Zonnepanelen zijn degelijke dingen want er zitten geen bewegende onderdelen aan. Ze zullen daarom 30-40 jaar mee gaan en zijn na die 10 jaar zeker niet waardeloos.
  Zoals gezegd begon ongeveer 1 jaar geleden een significantie prijzendaling. Inmiddels is het voor een consument mogelijk een zonnepanelen systeem aan te schaffen voor een Wattpiekprijs van EUR 2,50 tot EUR 3,00.  Dit betekend dat zonnepanelen nu ook zonder subsidie in 10 tot 15 jaar terug te verdienen zijn bij een gelijkblijvende energieprijs. Het zou mij echter niet verbazen dat de energieprijs alleen nog maar verder zal stijgen waardoor de ‘terugverdientijd’ minder zal zijn.

  Terugverdientijd
  Eigenlijk heb ik een haat-liefde verhouding met deze term. Want, het suggereert dat je zonnepanelen aanschaft met als enige doel ze terug te verdienen of er geld mee te verdienen. Toegegeven, het is een interessante gedachte en zeker mogelijk er geld mee te verdienen, maar de grote winnaar is de aarde, de lucht, de mensen en de dieren. Als iedereen zo enthousiast over duurzame energie zou zijn zou de uitstoot van CO2 en fijn stof snel afnemen tot heel, heel weinig.

  Wetenschap
  Nog heel even terug naar die artikelen die reppen over een terugverdientijd van (meer dan) een mensenleven. Zijn die dan uit de duim gezogen? Nee, die artikelen kloppen. Althans, in de tijd dat de (originele) artikelen geschreven werden. Maar, het ‘probleem’ met internet is dat artikelen vaak tot in de lengte van dagenblijven bestaan. Als er niks opgeruimd wordt staan die artikelen er in 2050 nog steeds en wat is de waarde dan van het artikel? Veel plezier met je zonnepanelen. Je zult er geen spijt van krijgen.

  Onze zonnepanelen liggen inmiddels alweer 2 maanden op het dak. Jammer dat het ‘seizoen’ inmiddels echt afgelopen is, maar na regen komt zonneschijn.

  Het regent op dit ogenblik ook weer hard buiten en dat is een goed moment om nog eens te berichten over een onderdeel van de installatie. De meterkast. Omdat wij een ‘SDE klantje’ zijn is dat extra interessant. Er moest namelijk een brutoproductiemeter geplaatst worden.

  meterkast met bruto productiemeter voor zonnepanelen installatie

  Dankzij de rijke informatie van de welbekende polderman wist ik dat dit weleens problemen op zou kunnen leveren. Toch besloot ik de voorbereiding van de meterkast zelf te doen.

  Onze netbeheerder had al informatie opgestuurd waarin stond wat de vereisten waren. De aanpassingen leken me niet heel ingewikkeld dus ik besloot de voorbereidingen zelf te doen. Gelukkig waren alle onderdelen bij de locale installatievakhandel te bestellen en de aanpassingen vielen inderdaad mee. toen kwam de daadwerkelijke afspraak met de meterplaatser. Daar was ik het meest huiverig voor. Ik hoorde al spookverhalen over zeer lange wachttijden en over meterplaatsers die zonder wat te doen weer huiswaarts keerden omdat de installatie te hoog of te laag zat. Tot mijn verbazing kon de meterplaatser op exact dezelfde dag komen als de zonnepanelen geplaatst werden. Het was een vriendelijk en enthousiaste kerel die door Liander ingehuurd was om de drukte wat weg te werken. Hijzelf had echter ook voorbeelden van klanten die al heel lang hadden moeten wachten en snapte de frustratie die dat opleverde. Onze Duitse zonnepanelen installateur en de meterplaatser maakten nog een enthousiast praatje (Diese Modulen sind wirklich spitze….. ) en na 30 minuten was de meter geplaatst. Mooi. Hebben we dat ook weer gehad.

  Op de bijgeplaatste foto is de brutoproductiemeter links te zien. Boven het meterbord zit nog een lastschakelaar. Een enkele 2008 – SDE-er zal zich verbazen over de draaischijfmeter of Ferrarismeter. Die moest toch vervangen worden??? Jaaa, dat was een van de beruchte verhalen. Dit onderwerp is als ik me niet vergis tot in de tweede kamer aangekaart waarbij de consument gelijk kreeg. Die meter hoeft helemaal niet vervangen te worden.

  Collega SDE-ers die hun zonnepanelen nog niet geplaatst hebben; geef de moed niet op en plaatsen die handel. Je krijgt er echt geen spijt van. En, wanneer je hulp nodig hebt, zoek dan gewoon iemand anders op die je voorgegaan is. Laat maar horen als ik iemand kan helpen.

  Bakken maar….

  zp_nuDe zonnepanelen zijn geinstalleerd. Het is een Sunpower BLACK systeem van 2640 Wp, ingevoed door een Fronius IG 30 omvormer. We hebben voor deze zonnepanelen gekozen omdat ze een heel hoog rendement hebben in combinatie met een zeer strak ontwerp. Zo hebben we ‘relatief’ weinig oppervlak nodig en ziet het er nog mooi uit ook.

  De installatie duurde 1 dag. Aan het einde van de dag was er nog genoeg licht om test te draaien.

  Onze installatie draait inmiddels een paar dagen. De eerste dagen waren mooi, heel mooi. 10 KWu op 1 dag. Maar met die motregen van nu is het even rustig aan doen.

  Het gehele systeem kan ik monitoren dankzij een bijgeleverde Fronius datalogger. Daarover zal mijn volgende post gaan.