CO2 kringloop ontrafeld

Natuurlijk
CO2 heeft een wat nare bijsmaak gekregen. Door de berichtgeving rond de CO2 opslag van gas in Barendrecht zou je als leek kunnen denken dat CO2 puur gif is wat je absoluut niet binnen moet krijgen.
Eigenlijk is CO2 een normaal gas wat menigeen soms graag binnenkrijgt bij een glaasje fris. Cola zonder koolzuur vind ik namelijk niet te drinken.
co2kringloopCO2 hoort ook gewoon in de atmosfeer thuis. Zonder CO2 geen plantengroei en zonder plantengroei vrijwel geen ander leven. Planten nemen tijdens de fotosynthese namelijk CO2 op en zitten dit om in koolstof en zuurstof. (zie plaatje) De zuurstof wordt weer vrijgegeven en de koolstof wordt gebruikt om plantmateriaal mee te maken.
Wanneer de planten sterven en verteerd worden wordt, de koolstof d.m.v. zuurstof weer omgezet in CO2. Verbranding d.m.v. een vuur is dus niet noodzakelijk om de CO2 weer vrij te laten komen.

seizoenen
co2_trend_mlo In verband met de klimaatverandering wordt de CO2 concentratie goed in de gaten gehouden. De bekendste plek waarop deze concentratie gemeten wordt is de Mauna Loa op Hawaii. Deze metingen worden als representatief geacht omdat ze gemeten worden ver van de grote industriegebieden op aarde. Uit deze metingen is duidelijk de gestage stijging van de CO2 concentratie terug te halen. Jaarlijks stijgt de concentratie met ongeveer 1 tot 2 deeltjes per miljoen. In de grafiek is ook heel duidelijk een jaarlijkste gang terug te vinden. Deze jaarlijkse gang wordt veroorzaakt door de seizoenen. In de lente en het voorjaar neemt de hoeveelheid plantaardige massa op het noordelijk halfrond snel toe. Deze planten hebben dus CO2 opgenomen om te kunnen groeien. In de herfst beginnen veel eenjarige planten af te sterven en laten bomen in de gematigde gebieden van het noorden hun bladeren vallen. Ook die bladeren worden verteerd waardoor er in korte tijd veel CO2 vrijkomt.
Omdat verreweg de meeste gematigde gebieden op het noordelijk halfrond liggen overheerst die trend en is de trend veroorzaakt door gematigde gebieden van het zuidelijk halfrond nauwelijks terug te zien.

Nihil?
Sommigen zeggen dat de menselijke inbreng van CO2 in de hele CO2 cyclus nihil is en dus uiteindelijk vrijwel geen invloed kan hebben op de CO2 concentratie. Het is inderdaad zo dat de natuur jaarlijks zoveel meer plantaardig materiaal afbreekt en opneemt dat van veel grotere orde is dan wat de mens toevoegt. Het grote verschil is echter dat de mens CO2 in de kringloop brengt dat al tijden diep onder de grond opgeborgen lag in de vorm van fossiele brandstoffen. Deze extra toegevoegde CO2 (verbrande koolstof) zorgt ervoor dat de gemiddelde CO2 concentratie gestaag op blijft lopen. Dit is zoals eerder genoemd ook uit de toegevoegde grafiek af te leiden. Het zal niet zo lang meer duren voordat de concentratie de 400 ppm zal overschrijden. Het getal ’400′ blijft natuurlijk maar een getal, maar we passeren daarmee dan wel een symbolische grens. De wetenschap is echter bang dat er een ‘point of no return’ bestaat dat langzamerhand ook steeds dichterbij komt.

Giftig
Mauna Loa waarnemingsstationMaar hoe zit het dan met die plannen voor CO2 opslag in Barendrecht. Daar wordt toch gesteld dat CO2 giftig is?
Het is inderdaad waar dat CO2 giftig kan zijn. Bij zeer hoge concentraties is CO2 giftig. Over het algemeen wordt gesteld dat bij een concentratie van 80000 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes) CO2 dodelijk kan zijn. Maar al eerder treden lichamelijke klachten op:

 • 390 ppm huidige concentratie in de atmosfeer
 • 750 ppm binnenlucht
 • 2000 ppm slecht geventileerde ruimte, gapen
 • 50.000 ppm concentratie leidt uiteindelijk tot bewusteloosheid
 • 80.000 dodelijk binnen 30 minuten tot een uur
 • 200.000 ppm dodelijk binnen enkele minuten
 • De angst over de voorgestelde CO2 opslag bij Barendrecht is dat de opgeslagen CO2 in een korte tijd kan ontsnappen zodat de concentraties vlakbij oplopen tot dodelijke waarden.

  En…?
  Iedereen kan ertoe bijdragen dat de stijging van de CO2 concentratie afremt of zelfs een halt toegeroepen wordt. Jij ook!

  One Response to “CO2 kringloop ontrafeld”

  1. Getled says:

   Erg goed artikel, bedankt!

  Leave a Reply

  See also: